انواع قرارداد پرسنل آرایشگاهی + نمونه قرارداد

قرارداد پرسنل آرایشگاهی یکی از مواردی است که ممکن ذهن هر سرمایه‌گذار یا مدیر آرایشگاهی را به خود مشغول کند از این رو در این خصوص خیلی سوال شده و معمولا محل صحبت بسیاری از آرایشگران است، زیرا در بودجه‌ای که برای خود تعیین کرده‌اند تا سالن به سوددهی لازم برسد تاثیرگذار است. بنابراین در مطلب قصد داریم به انواع قراردادهای میان مدیران آرایشگاه و پرسنل آن بپردازیم.

قرارداد پرسنل آرایشگاهی ، ثابت یا درصدی

انواع قرارداد پرسنلی آرایشگاهی به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند، ثابت یا درصدی، در قرارداد ثابت این مدیر سالن است که در قبال کار آرایشگر در سالن به او حقوق پرداخت می‌کند. این حقوق ثابت بوده و ممکن است سالیانه منعقد شود، این بدان معناست که آرایشگر صرفا به کار خود پرداخته و در سود و زیان آرایشگاه مشارکت نکرده و عملا کاری به آن ندارد و چه با وجود مشتری و چه بدون آن در پایان ماه حقوق خود را دریافت خواهد کرد. قرارداد پرسنل آرایشگاه به صورت ثابت مناسب آرایشگاه‌هایی هستند که اسم و رسمی داشته و مشتریان خود را دارد در این صورت استخدام پرسنل دائمی بسیار خوب است.

قرارداد پرسنل آرایشگاهی به صورت درصدی بدین صورت است که از میزان سود آرایشگاه درصدی به پرسنل درصدی تعلق می‌گیرد و به میزان کار انجام شده و سود دریافتی، مبلغی را دریافت می‌کند. قرارداد درصدی این کمک را می‌کند تا بر اساس مشتری جذب شده به پرسنل حقوق پرداخت کنید. اما معمولا این نوع از قرارداد با حقوق ثابتی نیز همراه است که ترکیبی از حقوق و درصد است.

نحوه محاسبه حقوق درصدی به این صورت است که با کسر هزینه‌هایی که برای خرید مواد و متریال و سالن شده است میزان سود به نسبت ۶۰ به ۴۰ بین آرایشگر و مدیر تقسیم می‌شود.

در ادامه نمونه قرارداد پرسنل آرایشگاهی را به صورت درصدی مشاهده می‌کنید:

شراکتنامه

این قرارداد به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی و رعایت مفاد ماده ۱۹۰ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران بین طرفین با مشخصات ذیل به منظور تنظیم نوع رابطه ماحصل و سود مشارکت بدست آمده از نتیجه همکاری فی مابین با رعایت و احترام بر قوانین حاکم بر نظام مقدس کشور جمهوری اسلامی ایران و عرف و شرع مقدس و رعایت اصول حرفه ای رایج در سالن های رایج کشور و همچنین وفق مقررات اتحادیه آرایشگران تنظیم می گردد.

ماده ۱- طرفین قرارداد

طرف اول:

خانم/ آقای…………………………متولد……………………………………کد ملی………………………مالک و صاحب مجوز سالن زیبایی…………………………………..شماره تماس………………………………………آدرس…………………………………

طرف دوم:

خانم /آقای………………………..متولد……………………………………..کدملی…………………..دارای مدرک مهارت در زمینه……………………………….شماره تماس…………………………….آدرس……………………………………………………

 

ماده ۲- موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد عبارت است از همکاری و مشارکت با وظایف و تعهدات طرفین به منظور کسب سود و درآمد حاصله از قسمت ……………………… که بدین صورت ایجاد مکان و پروانه کسب و محیط و بستر مناسب مورد تایید اتحادیه و صنف و نیز تهیه کلیه ابزار مربوط به کار و تخصص مربوطه و هزینه ی مواد مصرفی بر عهده طرف ………………. بوده و هزینه های جاری سالن از جمله هزینه آب و برق مصرفی و همچنین هزینه های جاری غیرمترقبه و……… نیز بصورت مشارکتی پرداخت می‌گردد.

تبصره: در صورت جریمه شدن و یا تخلف و فساد در آرایشگاه و اثبات قصور از قسمت طرف دوم که مسئولیت اداره آن قسمت را بر عهده دارند تماما مسئولیت قضایی و کیفری و مالی بر عهده ایشان می‌باشد.

 

ماده ۳- مدت قرارداد

تبصرہ: طرف دوم صحت اطلاعات فوق را گواهی نموده و مسئولیت قانونی ناشی از عدم صحت موارد فوق الذکر را تماما بر عهده ایشان بوده و آدرس فوق بعنوان اقامتگاه اصلی ایشان تلقی گردیده و هرگونه ابلاغ از سوی شرکت، محاکم قضایی، اداره بیمه و وزارت کار به این آدرس صورت انجام خواهد گردید و تبعات از عدم حضور ایشان و یا تغییر آدرس در صورت اطلاع ندادن ظرف ۱۰ روز بر عهده فرد مذکور می‌باشد.

مدت این قرارداد ……………. از تاریخ……………..لغایت تاریخ ………………………. باشد که در صورت تمایل طرفین به صورت کتبی قابل تمدید می‌باشد.

ماده۴- نحوه تقسیم منافع:

درصد مشارکت طبق توافق طرفین به میزان …………………. درصد از سود حاصله بصورت ماهانه / هفتگی به حساب طرف دوم به شماره حساب………….. نزد بانک………………. …………… شعبه ………..……… توسط طرف اول یا نماینده قانونی وی پرداخت می‌گردد.

 

ماده ۵- محل انعقاد و انجام قرارداد

در محل ……………………………………………………………..

 

ماده ۶- حقوق و تعهدات طرفین

۶ – ۱ طرف اول قرارداد با تخصص ……………….. و نیز تعهد به دیدن آموزش های تکمیلی و به روز در سالن زیبایی ………………. مشغول فعالیت شود.

۶ – ۲ تهیه تمامی امکانات، لوازم و مواد مورد نیاز سرمایه ای به عهده طرف اول و مواد مصرفی مرتبط با انجام خدمات به عهده ………………… می‌باشد.

۶ – ۳ طرف دوم تعهد می نماید به مدت …………… سال در سالن زیبایی ………………. مشغول فعالیت شود.

همچنین طرف دوم بایستی مبادرت به واریز حق بیمه خود به سازمان تامین اجتماعی کند و این بند راجع به زیر دستان و یا پرسنلی که به درخواست طرف دوم در انجام امور با ایشان همکاری دارند نیز جاری می باشد و در صورت قصور به هر دلیلی مسئولیت جریمه های احتمالی بر عهده طرف دوم می باشد.

۶ – ۴ تمامی امتیاز سالن از جمله مالکیت شش دانگ مجموعه و اختیار استفاده از تابلوی سالن در آدرس مندرج در ماده ۵ قرارداد متعلق به طرف اول بوده و مشارکت در این قرارداد هیچگونه حقی اعم از سرقفلی ، کسب و پیشه تجارت و…. در این محل ایجاد ننموده و در آینده حقی ایجاد نخواهد نمود. طرف دوم اقرار می نماید هیچگونه مبلغی به منظور مشارکت نپرداخته و صرفا شریک در انجام کار با میزان سهم مشخص می‌باشد.

 

با توجه به ماهیت و اهمیت خدمات که بایستی به مشتریان ارائه گردد طرف دوم به لحاظ حفظ تعداد مشتریان و سود مشارکت فی مابین موظف به ارتباط محترمانه و مناسب با مشتریان و نیز انجام بهترین و مناسب ترین نوع خدمات و همچنین حضور در محل سالن به مدت……………روز در هفته و در ایام تعطیل رسمی می‌باشد.

۶ – ۵ با توجه به هزینه های تبلیغات و از جمله سابقه درخشان این سالن در ارائه خدمات زیبایی که با امضای این قرارداد طرف دوم متعهد میگردد در صورت ایجاد خسارت و یا ضرر و زیان مادی و معنوی و لطمه و یا تعطیلی سالن آرایشگاه تمام مسئولیت و عواقب آن را بر عهده گرفته و نهایتا متعهد به پرداخت مبلغ ………….………. ریال به عنوان وجه التزام مطابق ماده ۲۳۰ قانون مدنی است و این امر در مراجع ذیصلاح قضایی قابل پیگیری می‌باشد.

تبصرہ: این شرط مستقل از قرارداد حاضر بوده و در فرض بی اعتباری قرارداد نیز به عنوان یک تعهد مستقل وفق ماده ۱۰ قانون مدنی معتبر و لازم الاتباع است.

۶ – ۶ طرف دوم به هیچ وجه حق واگذاری قرارداد شراکت را، تحت هر عنوانی اعم از (اجاره ، صلح ، وکالت و….) به غیر را موقتا ندارد مگر با رضایت کتبی طرف اول قرار داد.

۶ – ۷ طرف دوم متعهد به پاسخگویی فوری به درخواست مشتری‌ها و ارائه خدمات به آنها و نظارت مستمر بر وظیفه محوله با در نظر گرفتن شرایط کیفی کار است.

۶ – ۸ در صورتی که طرف دوم بنا به دلائل موجه (مورد قبول طرف اول)، قبل از پایان قرارداد قصد فسخ قراداد را داشته باشد، بایستی تمام هزینه‌های انجام شده همچون آموزش و… و نیز هزینه های ضرر و زیان طرف اول را بطور کامل پرداخت نماید. همچنین طرف دوم به مدت ……………… اجازه فعالیت در سالن های زیبایی و یا هر مکان دیگری نخواهد داشت و در صورت انجام فعالیت، حق پیگیری و دعوی بر علیه طرف دوم توسط طرف اول محفوظ می باشد.

۶ – ۹ طرف دوم به جهت تضمین تعهدات قراردادی خود………. فقره سفته به شماره ….. جمعا به مبلغ …………………… ریال در وجه طرف اول صادر نمودند و سفته های حاضر در مدت قراردادی و تا ۳ سال پس از مدت قرارداد نزد مدیریت باقی خواهد ماند و به تشخیص طرف اول هرگونه خسارات ناشی از قرارداد با انجام کار وارد گردد یا امور واگذاری بدون هماهنگی با مدیریت در محل دیگر به غیر از محل تعیینی توسط طرف اول انجام گردد به تشخیص داوری به عنوان خسارت میباشد و طرف دوم حق هرگونه اعتراض در این خصوص را از خود سلب و ساقط نمودند.

 

ماده ۷- حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف بین فروشنده و خریدار و سایر متعهدین این قرارداد از قبیل اختلاف در تفسیر ، اجرا، فسخ، بطلان یا خسارات ناشی از آن و غیره، اختلاف توسط داوری یک نفره که از سوی…..… به عنوان مقام ناصب منصوب خواهد گردید، حل و فصل خواهد شد. تبصرہ: شرط داوری حاضر مستقل از این قرارداد بوده و به عنوان یک موافقتنامه مستقل حتی در فرض فسخ یا بطلان قرارداد هم معتبر است.

 

ماده ۸- عمومات

کلیه امضاکنندگان ذیل در کمال صحت و سلامت روحی و روانی و با رضایت کامل این قرارداد را امضا کرده و به مفاد آن پایبند هستند و از زمان امضاء قرارداد منعقد و لازم الاجرا خواهد بود.

ملاک شروع قرارداد، تاریخ مندرج در ابتدای قرارداد است که همزمان با امضای آن توسط کلیه طرفین قرارداد خواهد بود.

 

این قرارداد در ۸ ماده، ۳ تبصرہ، تنظیم و امضا شده است.

 

طرف اول

امضا و اثرانگشت

طرف دوم

امضا و اثرانگشت

 

نکاتی که باید در قرارداد پرسنل آرایشگاهی به آن دقت کنید:

در قرارداد درصدی آرایشگاه موضوع منافع بسیار مهم است و باید با دقت مشخص شود و از این عدم توجه کافی به آن ممکن است باعث از بین رفتن حق و حقوق هریک از طرفین شود. همچنین در بیان درصد هریک از طرفین نیز این موضوع بسیار مهم بوده و شرایط خاص آن باید در نظر گرفته شود و حق و حقوق طرفین به طور کامل بیان گردد.

 

قرارداد پرسنل آرایشگاه به صورت درصدی، سود است یا زیان؟

بسیاری از سالن‌های زیبایی ممکن است برای بعضی از خدمات خود نیروی متخصص نداشته باشند، این اماکن با اجاره دادن درصدی از فضای سالن یا صندلی، خدمات خود را کامل کرده و به واقع قرارداد درصدی آرایشگاه، باعث افزایش مشریان و افزایش درآمد می‌شود و همانطور که پیش از این گفته شد مناسب برای سالن‌های تازه تاسیس است.

این روش اجاره ممکن است. گنترل شما را بر سالن پایین آورده و اگر کیفیت خدمات شما پایین باشد به از دست دادن مشتریان منجر خواهد شد و مدیریت مشتریان و نظم آن‌ها بر عهده منشی بوده که در این راستا پیشنهاد می‌شود مطلب وظایف منشی در سالن زیبایی را مطالعه کنید. همچنین اجاره درصدی روشی موقتی برای جذب مشتری است و اگر آرایشگر سالن را ترک کند ممکن است مشتریان کم شود.

در پایان اگر قصد راه اندازی سالن زیبایی دارید و بهتر است از قبل تصمیم خود را در مورد نوع قرارداد پرسنل آرایشگاهی بگیرید و بدین منظور برای تفکیک فضاها و لاین ها قبل از آن سالن خود را به صورت تخصصی چیدمان و طراحی کنید که این اصلی‌ترین تخصص مجموعه پی‌ال‌پی است.

اینستاگرام مجموعه پی‌ال‌پی

× با کارشناسان ما مشورت کنید